Gratis verhuisactie*

  • Verhuiswagen
  • 2 verhuizers
  • 4 uur verhuis
  • (de)montage
  • Ladderlift

Verkoop via ons en wij nemen uw verhuis voor onze rekening

Bij de verkoop van uw eigendom komt heel wat kijken. Na het papierwerk moet ook de verhuis geregeld worden. Wel, ook daar helpen we u graag een handje bij. Niet alleen brengen we alle nodige documenten in orde, we betalen ook uw verhuiskosten!

In samenwerking met een professioneel verhuisbedrijf voorzien we 2 verhuizers, een bestelwagen, een ladderlift, demontage en montage van meubels en 4 uur verhuis.

Meer tijd of mankracht nodig? Extra materialen en uren kan u steeds zelf bijboeken. Verkoop uw huis via M3 makelaars, profiteer van ons aanbod en verhuis zorgeloos. Graag gedaan!

Interesse? Contacteer ons vandaag nog!

* Actievoorwaarden:

  • De opdrachtgever tekent een makelaarsopdracht bij M3 makelaars tussen 01/06/2019 en 31/08/2019 onder Menu M2 of M3.
  • Het betreft de verhuis van de opdrachtgever zelf binnen de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen ingevolge de uitvoering van deze makelaarsopdracht.
  • De opdrachtgever is een natuurlijk persoon.
  • De verhuis van de opdrachtgever/verkoper dient plaats te vinden nadat de aankoop-/verkoopbelofte of compromis is getekend en nadat de termijnen van alle opschortende voorwaarden voorbij zijn en voordat de authentieke akte plaatsvindt. Indien de verkoop niet doorgaat (om welke reden dan ook) of wordt verbroken/beëindigd nog voor de authentieke akte werd verleden (om welke reden dan ook), dan vervalt deze verhuisactie integraal.
  • M3 makelaars stelt het volgende ter beschikking op de dag van verhuis: 1 camionette met een verplaatsing van maximaal 50 km, 1 ladderlift en 2 helpers bij de verhuis en dit voor maximum 4 uur (te rekenen vanaf moment van vertrek van de verhuisfirma vanop haar adres). De verhuis zal in dat geval worden uitgevoerd door: De Borger Verhuizingen met zetel te Gentsesteenweg 319, 9240 Zele en met ondernemingsnummer 0438 421 291 (hierna de “Verhuisfirma).  De verhuis gebeurt onder de (algemene) voorwaarden van Verhuisfirma waarmee de opdrachtgever een rechtstreekse contractuele relatie aangaat tot uitvoering van zijn verhuis maar waarvan de betaling binnen de hiervoor genoemde beperkingen ten laste valt van M3 Makelaars.  M3 makelaars kan dan ook nooit worden aangesproken voor schade ingevolge de uitvoering van de verhuisopdracht rechtstreeks toegekend door de opdrachtgever aan de Verhuisfirma. Indien de opdrachtgever van meer diensten van de Verhuisfirma geniet dan deze binnen de voormelde prijs, betaalt de opdrachtgever de meerprijs zelf.