Welke attesten heb ik nodig als ik mijn huis verkoop?

Als je je huis verkoopt, willen kandidaat-kopers natuurlijk goed weten in welke staat het is. Bepaalde informatie moet je hen geven in de vorm van attesten. Deze 5 attesten en extra info zijn verplicht.

  1. Bodemattest

Via het bodemattest weet de koper of de grond waarop het huis of appartement staat vervuild is. Als het bodemattest blanco is, is er geen informatie beschikbaar over de bodemkwaliteit.

  1. Keuringsattest elektrische installatie

Het keuringsattest vertelt de koper of de elektrische installatie van je huis in orde is. Wanneer dat niet het geval is, heeft hij 18 maanden de tijd om de installatie in orde te brengen. Hij zal dit argument natuurlijk gebruiken om op je verkoopprijs af te dingen.

  1. Energieprestatiecertificaat

Op basis van het energieprestatiecertificaat (EPC) weet je potentiële koper hoe energiezuinig je huis is. Check zeker of het EPC van je huis nog geldig is. Dateert het van een tijd geleden en heb je sindsdien je huis nog extra geïsoleerd of nieuwe ramen gestoken, dan laat je best een nieuw EPC opmaken. Want energiezuiniger je huis is, hoe meer je ervoor kunt vragen.

  1. Postinterventiedossier

Het postinterventiedossier bevat alle technische gegevens over de structuren van je huis of appartement en over de materialen. Als je huis na mei 2001 gebouwd of gerenoveerd werd door een aannemer, dan heb je zo’n postinterventiedossier en moet je het doorgeven aan de koper.

  1. Stedenbouwkundig uittreksel

Dit document informeert de kandidaat-koper of alles in orde is met de stedenbouwkundige vergunning, of er eventueel bouwovertredingen zijn of een voorkooprecht van andere partijen. Het zegt ook welke verkavelingsvoorschriften er gelden. Op het moment van de verkoop mag dit uittreksel maximaal 1 jaar oud zijn.

Nog 2 andere meldingsplichten

Naast deze attesten moet je elke potentiële koper inlichten als je huis risico loopt op overstroming (overstromingsgevoeligheid), als het beschermd is of beschouwd wordt als onroerend erfgoed.

Indien je over een mazouttank beschikt, dien je deze ook te laten keuren.

Geef je kandidaat-koper ten slotte de contactgegevens van de syndicus als het om een mede-eigendom gaat. Zo kan hij op voorhand checken welke kosten er verbonden zijn aan de gemeenschappelijke delen van het appartement dat hij op het oog heeft.

Verkoop je je huis of appartement via ons, dan helpen wij je met het in orde brengen van al deze attesten. Contacteer ons.

Benieuwd wat uw eigendom waard is?