Wat kan ik doen als mijn huurder niet betaalt?

Wanneer je een pand verhuurt, krijg je elke maand extra inkomsten. Om de lening af te betalen, je inkomen aan te vullen of te beleggen, dat maakt niet uit. Maar je rekent er wel op. Daarom is het heel vervelend wanneer je huurder niet betaalt. Wat kun je eraan doen?

Stap 1: minnelijke regeling

Vóór je na de vrederechter stapt (bij 2 maand huurachterstand) probeer je zelf een regeling te treffen:

  • Speel altijd kort op de bal! Zodra je huurder 1 maand betalingsachterstand heeft, contacteer je hem om te vragen wat er aan de hand is.
  • Reageert hij niet, dan stuur je hem een (aangetekende) brief met een aanmaning. Vermeld daarin hoeveel hij moet betalen, tegen wanneer en wat er gebeurt als hij het niet doet.
  • Geen reactie? Start dan een gratis verzoeningsprocedure bij de vrederechter. Je hebt er geen advocaat voor nodig. Een akkoord via deze procedure is even bindend als een proces-verbaal van de rechtbank.

Stap 2: vordering inleiden

Als je pogingen tot minnelijke regeling niets opleveren, dan leid je best zo snel mogelijk een vordering in bij de vrederechter om de huurovereenkomst te laten ontbinden en de huurder uit je pand te laten zetten.

Je kunt de vordering inleiden op 3 manieren:

  • vrijwillige verschijning
  • verzoekschrift
  • dagvaarding (via een gerechtsdeurwaarder)

Al gehoord van het Vlaams Huurgarantiefonds?

Je kan je ook aansluiten bij het Huurgarantiefonds om jezelf te beschermen tegen verlies van huurinkomsten. Lees hier meer over.

Bron: www.wonenvlaanderen.be/premies/wat-te-doen-bij-huurachterstand

Benieuwd wat uw eigendom waard is?