Wat is een zorgvolmacht?

Wanneer iemand niet langer in staat is om verantwoorde beslissingen te nemen met betrekking tot zijn vermogen, omdat hij de gevolgen ervan niet kan inschatten, spreken we van wilsonbekwaamheid. Via een zorgvolmacht is het mogelijk om hierop te anticiperen. Je geeft immers, op een moment dat je wel nog wilsbekwaam bent, de verantwoordelijkheid aan één of meerdere mensen om bepaalde beslissingen te nemen. Vaak wordt zo’n zorgvolmacht verleend wanneer iemand zijn of haar gezondheid snel ziet achteruitgaan.

Voordelen van een zorgvolmacht

De grote troef van een zorgvolmacht is dat de wilsonbekwame persoon alles perfect zelf kan regelen. Zo kan hij beslissen om de zorgvolmacht pas te laten ingaan wanneer hij wilsonbekwaam wordt, of toch al vroeger. Ook kan de volmachtgever bijvoorbeeld bepalen dat schenkingen alleen toegelaten zijn aan afstammelingen, en dat iedereen op hetzelfde moment hetzelfde bedrag moet krijgen. Op die manier kan een zorgvolmacht een belangrijke toegevoegde waarde bieden op het vlak van vermogensplanning.

Wat kan en mag de lasthebber doen?

De volmachtdrager of lasthebber kan dankzij de zorgvolmacht daden van beheer stellen (die het vermogen in stand houden, zoals het verhuren van vastgoed, betalen van facturen, investeren in beleggingen …), alsook daden van beschikking (die een impact hebben op het vermogen, zoals het kopen of verkopen van vastgoed, schenken van geld of goederen, …).

Registratie zorgvolmacht verplicht

Opgelet, een zorgvolmacht krijgt enkel uitwerking wanneer ze geregistreerd is in het Centraal Register voor Lastgevingen. Is er geen registratie gebeurd, dan eindigt de zorgvolmacht automatisch zodra de volmachtgever wilsonbekwaam wordt. En dat is natuurlijk doorgaans net niet de bedoeling …

Wat mag de volmachtgever nog doen?

Betekent dit dat een wilsonbekwame persoon zelf geen enkele beslissing meer mag nemen over zijn of haar vermogen? Neen, zeker niet. Ook wilsonbekwame personen kunnen nog steeds vrij over hun vermogen beschikken. Dit brengt mee dat een zorgvolmacht in bepaalde situaties onvoldoende bescherming zal bieden. In dat geval wordt best geopteerd voor een gerechtelijke bewindvoering. 

Benieuwd wat uw eigendom waard is?