Wat is het Vlaams Huurgarantiefonds?

Het Huurgarantiefonds beschermt private huurders tegen verlies van huurinkomsten, wanneer huurders hun huur niet betalen.

Hoe aansluiten?

Aansluiten kan als je je huurcontract hebt geregistreerd en binnen 2 maand na ondertekening van het huurcontract aansluit via deze website van het Huurgarantiefonds. Hiervoor betaal je wel een kleine kost.

Wat doen bij huurachterstal?

Als het dan tot een huurachterstand komt, moet je een procedure met strikte termijnen volgen. Deze procedure verloopt in 2 stappen.

Stap 1: vaststelling 3 maand huurachterstal

Als je drie maanden huurachterstand hebt vastgesteld, heb je 20 dagen tijd om een vordering in te leiden bij het vredegerecht. Daarna meld je, binnen 10 dagen, aan het Huurgarantiefonds dat je de vordering hebt ingeleid. Na ontvangst van het vonnis van de vrederechter heb je 10 dagen tijd om dit vonnis, samen met de kennisgeving, naar de aangewezen gerechtsdeurwaarder te sturen.

Stap 2: vordering inleiden

Als je hebt vastgesteld dat je huurder 3 maanden niet betaald heeft, dan leid je een vordering in bij de vrederechter om de huurovereenkomst te laten ontbinden en de huurder uit je pand te laten zetten. Je hebt daarvoor 20 kalenderdagen de tijd na de vaststelling van de 3 maanden huurachterstand.

Je kunt de vordering inleiden op 3 manieren:

  • vrijwillige verschijning
  • verzoekschrift
  • dagvaarding (via een gerechtsdeurwaarder)

Bij je vordering stel je de rechter voor om je huurder de achterstallige huur te laten afbetalen in max. 12 maanden. Want als er geen afbetalingsplan in het vonnis staat, komt het Huurgarantiefonds niet tussen.

Stap 3: tegemoetkoming Huurgarantiefonds

Max. 10 dagen nadat je de vordering hebt ingeleid bij de vrederechter, vraag je een tegemoetkoming aan bij het Huurgarantiefonds.

Je aanvraag dien je in samen met een kopie van ofwel de betekende dagvaarding, ofwel het afgestempelde exemplaar van je verzoekschrift. Het Huurgarantiefonds komt alleen tussen als de vrederechter de huurder uitstel van betaling verleent en hem een afbetalingsplan oplegt van maximaal 12 maanden. Bezorg het vonnis van de vrederechter én de kennisgevingsbrief van de griffie binnen 10 werkdagen aan de gerechtsdeurwaarder die door het Huurgarantiefonds aangesteld is. Hij zal erop toezien dat de huurder het afbetalingsplan correct naleeft. Doet hij dat niet, dan komt het Huurgarantiefonds tussen zodat jij alsnog je huurinkomsten krijgt.

Bron: https://www.wonenvlaanderen.be

 

Benieuwd wat uw eigendom waard is?