Wat is een erfdienstbaarheid?

zonnige woonwijk

Wat is een erfdienstbaarheid?

Een erfdienstbaarheid is een last die rust op een bepaald onroerend goed (lijdend of dienend erf) tot gebruik en nut van een ander onroerend goed (heersend erf).

Totstandkoming van een erfdienstbaarheid

Erfdienstbaarheden kunnen op verschillende manieren tot stand komen:

  • Bij wet, decreet of ordonnantie: bv. een gemene muur, rechten van zichten en uitzichten …
  • Natuurlijke erfdienstbaarheden: bv. een recht van afvloeiing, afsluiting en afpaling van aan elkaar grenzende eigendommen, aflopen van water, rechten op bronnen …
  • Op basis van een overeenkomst tussen mensen: bv. een recht van doorgang

Als er op jouw perceel een erfdienstbaarheid rust, dan moet je die respecteren. Je mag ook geen wijzigingen aanbrengen die de situatie negatief beïnvloeden voor de eigenaar van het andere perceel.

Wat bij verkoop?

Als het perceel waarop de erfdienstbaarheid rust, verkocht wordt, dan gaat die erfdienstbaarheid gewoon mee. Het is dus cruciaal om deze informatie correct mee te geven en te krijgen bij een verkoop of aankoop.

Tenietgaan van een erfdienstbaarheid

Een erfdienstbaarheid kan tenietgaan, en dit om verschillende redenen:

  • vermenging (de eigenaar van beide percelen is dezelfde)
  • verjaring (niet-uitoefening gedurende 30 jaar)
  • verlies van nut
  • materiële onmogelijkheid tot uitoefening ervan
  • eigenaar van het heersende perceel doet afstand

Bij M3 Makelaars krijg je steeds alle nodige info over de panden die we aanbieden. Heb je concrete vragen, aarzel dan zeker niet om ze te stellen in het kantoor in jouw buurt.

Gerelateerde Berichten