Wat is een bodemattest?

Een bodemattest bevat concrete informatie over de kwaliteit van de ondergrond van een specifiek perceel. Het wordt uitgereikt door OVAM. Die Vlaamse overheidsdienst controleert of het betrokken perceel vermeld staat in zijn databank met verontreinigde gronden.

Bodemattest = verplicht!

Een bodemattest is een verplicht document in het kader van de verkoop van een grond. Zonder een bodemattest kan een verkoop niet plaatsvinden. De wetgever vindt het immers cruciaal dat de koper op de hoogte is van mogelijke verontreiniging van de grond. Het bodemattest moet dan ook beschikbaar zijn vóór de ondertekening van de compromis.

Bodemattest aanvragen

Een bodemattest kan je schriftelijk of online aanvragen bij OVAM. De verkoper doet de aanvraag en betaalt de kosten hiervoor (52 euro). Bij M3 Makelaars regelen wij de aanvraag van het bodemattest voor jou.

Blanco bodemattest

Vindt OVAM de betrokken grond niet terug in de databank met verontreinigde gronden, dan spreken we van een ‘blanco bodemattest’. Je kan de verkoop dan verder regelen.

Bodemattest: grond verontreinigd?

Blijkt dat er op de betrokken plaats een risicoactiviteit uitgevoerd werd, dan moet er een oriënterend bodemonderzoek gebeuren door een erkende deskundige. Hij onderzoekt of de bodem vervuild is of niet en bezorgt vervolgens zijn rapport aan OVAM.

  • Is er geen sprake van vervuiling, dan kan de verkoop plaatsvinden.
  • Is er wel verontreiniging, dan wordt de bodem verder onderzocht en kan er eventueel een sanering nodig zijn. Pas na opstart van de sanering kan de verkoop doorgaan.

Vragen over een bodemattest

Wil je hier meer over weten of heb je concrete vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

 

 

Benieuwd wat uw eigendom waard is?