Wat is een BEN-gebouw?

Waaraan moet een gebouw voldoen opdat het een BEN-gebouw, alias bijna energieneutraal gebouw, is? Welke voordelen levert je dit op? En zijn er ook nadelen?

Eerst en vooral moet het gebouw beantwoorden aan de EPB-eisen die van toepassing zijn in het jaar van de vergunningsaanvraag, alsook aan een strenger E-peil. Dat E-peil varieert evenwel naargelang de bestemming van het gebouw.

  • Wooneenheid: lager dan of gelijk aan E30.
  • School of kantoor: dateert de vergunningsaanvraag van na 2014 en vóór 1 januari 2017, dan moet het E-peil lager liggen dan of gelijk zijn aan E40.
  • Dateert de vergunningsaanvraag van na 1 januari 2017, dan hangt het maximaal toegelaten E-peil af van de samenstelling van het gebouw. Dit geldt voor alle niet-residentiële BEN-gebouwen. Je vindt hier het overzicht van de E-peil-eisen.

Voordelen

Een BEN-woning bouwen, kan je heel wat voordelen opleveren. We zetten ze op een rijtje:

Nadelen

Een BEN-woning kan in eerste instantie duurder uitvallen. Uiteraard is het de bedoeling dat je die meerprijs na verloop van tijd terugverdiend hebt. Investeer je in een zonneboiler, een warmtepomp of een biomassa-installatie, dan heb je hiervoor ruimte nodig. En precies doordat je een aantal investeringen moet doen, wordt om financiële redenen vaker gekozen voor beperktere oppervlaktes … Het wordt dus wat afwegen.

Benieuwd wat uw eigendom waard is?