Wat als er geen plaatsbeschrijving gebeurd is?

Als je een huis of appartement verhuurt, dan moet er een plaatsbeschrijving opgesteld worden. Maar wat als dat niet gebeurt?

Wat is een plaatsbeschrijving?

De plaatsbeschrijving is een document waarin bij het begin van de huur de staat van het pand beschreven wordt. Zowel de huurder als de verhuurder moeten erbij zijn als het document opgesteld wordt. Jullie kunnen het zelf doen, of het overlaten aan de vastgoedexpert bijvoorbeeld. De plaatsbeschrijving moet in elk geval voldoende gedetailleerd zijn en gedateerd en ondertekend worden door de huurder en de verhuurder. Ze moet klaar zijn binnen de eerste maand dat er een huurder in je pand woont.

Wat gebeurt er met de plaatsbeschrijving?

De plaatsbeschrijving komt bij je huurcontract te zitten. Op het einde van de huur wordt aan de hand van de plaatsbeschrijving gecheckt of alles in het pand hetzelfde gebleven is. Is er schade, dan moet de huurder die herstellen of betalen, behalve als ze te wijten is aan ouderdom of overmacht.

Wat als er geen plaatsbeschrijving is?

Als er geen gedetailleerde plaatsbeschrijving opgesteld is, dan gaat men er automatisch van uit dat het pand zich op het einde van de huurperiode in dezelfde staat bevindt als bij het begin. Is er toch schade, dan moet je daar als verhuurder zelf voor opdraaien of kunnen bewijzen dat ze er nog niet was toen de huurder in het pand kwam wonen.

Wat als de huurder weigert om een plaatsbeschrijving op te stellen?

Dan kun je eisen dat er toch een plaatsbeschrijving opgesteld wordt. Lost dit niks op, dan moet je dit bij de vrederechter aankaarten vóór het einde van de eerste maand van bewoning.

Neem gerust contact op met ons kantoor. We helpen je graag met het opstellen van een gedetailleerde plaatsbeschrijving of met vragen hierover.

Benieuwd wat uw eigendom waard is?