Voorlopige oplevering en definitieve oplevering

De wet-Breyne voorziet dat de oplevering van een nieuwbouw in twee verschillende fasen verloopt: de voorlopige en de definitieve oplevering. Maar wat houden beide begrippen precies in? En waarop moet je letten?

Voorlopige oplevering

Als de nieuwbouw afgewerkt is, word je als koper uitgenodigd om tot de voorlopige oplevering over te gaan. Je kan dan het gebouw gaan bekijken en checken of alles afgewerkt is conform het lastenboek en de plannen. Alle opmerkingen die je maakt, worden in een proces-verbaal neergeschreven. Op die manier wordt een lijst aangelegd met werken die nog verbeterd of uitgevoerd moeten worden. Als je weinig ervaring hebt op dit vlak, laat je je tijdens de voorlopige oplevering best bijstaan door een specialist. Het is immers cruciaal dat je alle zichtbare gebreken laat opnemen in het proces-verbaal. Doe je dat niet, dan kan je je voor de niet-vermelde zichtbare gebreken achteraf niet meer tot de aannemer wenden. Alle partijen ondertekenen het proces-verbaal en jij krijgt een kopie. Zorg dat de datum van de voorlopige oplevering duidelijk vermeld staat op het proces-verbaal.

Waarborgtermijn

Tussen de voorlopige en de definitieve oplevering ligt een waarborgtermijn, die minstens één jaar moet duren. De aannemer moet gedurende deze periode de nodige correcties uit het proces-verbaal van de voorlopige oplevering in orde brengen.

Definitieve oplevering

Naar analogie met de voorlopige oplevering gebeurt er een rondgang. Als bepaalde werken, die voorzien waren in het proces-verbaal van de voorlopige oplevering, nog niet uitgevoerd zijn, dan weiger je de definitieve oplevering best. Is alles ok, dan wordt er een nieuw proces-verbaal opgesteld, ditmaal van de definitieve oplevering. Ook dit wordt door alle partijen ondertekend en jij krijgt ervan een kopie.

Eenmaal de definitieve oplevering een feit is, begint de termijn van de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer en de architect te lopen. In sommige gevallen wordt contractueel afgesproken dat deze termijn aanvangt bij de voorlopige oplevering.

Benieuwd wat uw eigendom waard is?