Wat is het verschil tussen een wederzijdse verkoopbelofte en een compromis?

Zowel een compromis als een (ver)koopbelofte zijn bindend. Toch zijn er enkele belangrijke verschillen …

De verschillen

Maximumtermijn

Bij een compromis of onderhandse verkoopovereenkomst geldt een maximumtermijn van vier maanden waarbinnen de akte moet verlijden. Dat is niet het geval bij een (ver)koopbelofte.

Notaris

Een compromis wordt doorgaans opgesteld door een notaris. Een (ver)koopbelofte kan door de partijen zelf beschreven worden, al is het zeker aangeraden om je te laten bijstaan door een specialist op dit vlak. Bijvoorbeeld iemand van het immokantoor of … een notaris.

Flexibiliteit

Bij een (ver)koopbelofte kan je, vooraleer er sprake is van een compromis, nog beslissen om het pand te kopen met je vennootschap of op naam van je kinderen. Die flexibiliteit heb je niet bij een compromis.

De gelijkenis

Een compromis en een (ver)koopbelofte zijn even bindend. Het is dus niet omdat er bij een (ver)koopbelofte mogelijk geen notaris aan te pas komt, dat je als koper probleemloos onder de belofte uit kan.

Benieuwd wat uw eigendom waard is?