Verborgen gebreken bij de aankoop van mijn huis: wat nu?

Wat kan je doen bij verborgen gebreken?

Heb je een huis gekocht en word je vrij snel daarna geconfronteerd met zgn. verborgen gebreken? Dan zakt de moed je wellicht in de schoenen. Maar over welke verweermiddelen beschik je in zo’n geval?

Voorwaarden

Wanneer spreken we van een verborgen gebrek? Zoals de naam al zegt, gaat het hier in de eerste plaats over verborgen gebreken. Met andere woorden, gebreken die niet zichtbaar zijn bij een normaal huisbezoek. Een afbrokkelende muur is dus geen verborgen gebrek. Voorts moet het gebrek ernstig zijn en dus niet op te lossen met een kleine herstelling. Ten slotte dient het gebrek al bestaan te hebben op het moment van de verkoop/aankoop.

Voorbeelden

  • grote problemen met de afvoerleidingen
  • houtzwam
  • vocht achter de muren (niet zichtbaar bij de verkoop)

Vrijwaring

De wetgeving zegt dat de verkoper vrijwaring verschuldigd is voor verborgen gebreken. Dat geldt ook als de verkoper niet op de hoogte was van deze gebreken (te goeder trouw).

Wat kan je doen?

Je kan als koper een vordering instellen. Wel moet je het gebrek kunnen aantonen, alsook het feit dat dit al aanwezig was op het moment dat je de woning kocht. Je kan trouwens geen vordering instellen als je de woning via een openbare verkoop gekocht hebt.

Verkoopovereenkomst

Het gebeurt regelmatig dat in een verkoopovereenkomst opgenomen wordt dat de verkoper niet aansprakelijk gesteld kan worden voor verborgen gebreken. Weet dat dit niet geldt voor verkopers die op de hoogte waren van die gebreken. Bestaat daar discussie over, dan moet de verkoper kunnen aantonen dat hij niet wist dat er verborgen gebreken waren. Desgevallend oordeelt de rechtbank.

Benieuwd wat uw eigendom waard is?