Vastgoed kopen met een vennootschap: de voordelen en de nadelen

Steeds meer vastgoed wordt gekocht door een vennootschap, met andere woorden door zelfstandigen (bedrijven) en investeerders. Welke voordelen biedt dit? En wegen ze op tegen de nadelen?

Vastgoed kopen met een vennootschap: de voordelen

  • Een vennootschap kan het gebouw afschrijven. Die kosten zijn dus fiscaal aftrekbaar. Dit geldt ook voor notariskosten, registratierechten, intresten op de lening, de brandverzekering … Door de fiscale aftrek daalt de winst van de vennootschap en betaalt die minder vennootschapsbelasting.
  • Een vruchtgebruikconstructie, waarbij je de naakte eigendom privé aankoopt en het vruchtgebruik via de vennootschap, kan financieel erg interessant zijn. Zo betaal je het grootste deel van het aankoopbedrag via de vennootschap en wordt het pand na afloop van het vruchtgebruik volledig privé-eigendom. De fiscus houdt dergelijke constructies evenwel nauwlettend in de gaten met het oog op mogelijke misbruiken. Als je dit overweegt, laat je dan begeleiden door een specialist terzake.
  • Vastgoed aankopen via een vennootschap kan voordelig zijn in het kader van successieplanning. Ook hier geldt de regel dat je best een specialist onder de arm neemt om je bij te staan.

Vastgoed kopen met een vennootschap: de nadelen

  • Bij verkoop van het pand wordt de vennootschap belast op de meerwaarde a rato van 33,99%.
  • De huurinkomsten worden belast.
  • Er zijn boekhouderskosten.
  • Het is niet evident om vastgoed dat eigendom van is van een vennootschap over te hevelen naar de privézijde.
  • Een vennootschap waarin onroerend goed ondergebracht is, raakt moeilijker verkocht.

Vragen over aankoop van vastgoed door een vennootschap?

Bel of mail ons. We helpen je graag verder.

Benieuwd wat uw eigendom waard is?