Zowel een compromis als een (ver)koopbelofte zijn bindend. Toch zijn er enkele belangrijke verschillen … De verschillen Maximumtermijn Bij een compromis of onderhandse verkoopovereenkomst geldt een maximumtermijn van vier maanden waarbinnen de akte moet verlijden. Dat is niet het geval bij een (ver)koopbelofte. Notaris Een compromis wordt doorgaans opgesteld door...