Stopt een huurcontract bij een overlijden?

Loopt een huurcontract gewoon verder als de huurder of verhuurder overlijdt? Of stopt het automatisch. Je leest hier hoe dat nu geregeld is en hoe het in de toekomst geregeld zal worden.

Nu: geen automatisch einde van het huurcontract

Als een huurder of verhuurder sterft, stopt zijn huurcontract niet automatisch. Zijn erfgenamen moeten het opzeggen (als ze dat willen) volgens de gebruikelijke opzegvoorwaarden. Wanneer ze beslissen om de huurovereenkomst te behouden, dan hebben zij dezelfde rechten en plichten als de overledene. De huur moet dus betaald worden en de nieuwe eigenaar van het pand is verantwoordelijk voor grote onderhoudswerken.

Binnenkort: nieuwe regeling

Er zijn echter nieuwe regels op komst, waarschijnlijk vanaf 1 september 2018. Bij het overlijden van de huurder zal een huurovereenkomst dan automatisch eindigen op het einde van de tweede maand na zijn overlijden. Zo zijn de erfgenamen van de huurder maximaal drie maanden huur verschuldigd. Willen de erfgenamen van de huurder het contract toch verder laten lopen, dan moeten ze dat binnen de twee maanden na het overlijden van de huurder expliciet melden aan de verhuurder.

Bij het overlijden van de verhuurder zal alles bij het oude blijven. Het huurcontract blijft gewoon lopen totdat het volgens de gewone procedure wordt opgezegd.

Voor meer info kun je terecht bij onze makelaars. Bel of mail ons gerust.

Benieuwd wat uw eigendom waard is?