Privacybeleid

M3 makelaars (hierna ook “wij”) hecht veel belang aan uw privacy

Hieronder vindt u terug hoe wij persoonsgegevens van klanten (hierna “u” of “de gebruiker”) verzamelen, gebruiken en bewaren.

Bij de verwerking van uw gegevens leeft M3 makelaars de wet na, meer bepaald de Belgische wet van 8 december 1992 en de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt.

Meer informatie over gegevensbescherming kunt u verkrijgen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

Verantwoordelijke voor gegevensverwerking

M3 makelaars is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens.

Onder M3 makelaars worden de volgende ondernemingen verstaan:

Capitol Group bv
Van Artevdeldestraat 5
2060 Antwerpen
BE 0550 538 445

Unicorn Projects GCV
Neerbroek 105
2070 Zwijndrecht
BE 0670 569 215

Pegasus Invest bv
Briel 1
2880 Bornem
BE 0462 839 359

U kunt contact opnemen met ons door een e-mail te sturen naar: info@m3makelaars.be.

M3 makelaars kan beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners om uw gegevens namens M3 makelaars en volgens de instructies van M3 makelaars te verwerken in overeenstemming met deze verklaring. Enkel de strikt noodzakelijke gegevens zullen aan deze ondernemingen worden doorgegeven (hierna de ‘verwerkers van M3 makelaars’ genoemd).

Doel van gegevensverwerking

M3 makelaars verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend in het kader van onze dienstverlening.

In het algemeen verwerkt M3 makelaars uw gegevens in de door de wet toegestane situaties, meer bepaald:

 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van M3 makelaars, om o.m. te voldoen aan de antiwitwaswetgeving.
 • Om een contract te kunnen sluiten en dit contract uit te voeren.
 • Voor de verwezenlijking van het gerechtvaardigd belang van M3 makelaars zoals het uitsturen van gepersonaliseerde communicatie of enige andere vorm van direct marketing binnen M3 makelaars naar u.
 • Deze lijst is niet exhaustief.

Delen van persoonsgegevens

M3 makelaars maakt mogelijks uw persoonsgegevens over aan de volgende derde partijen:

 • Overheden, rechtbanken en toezichthoudende autoriteiten. Deze lijst is niet exhaustief
 • Dienstverleners in het kader van IT, klantencommunicatie, statistieken en sociale netwerkproviders.
 • Deze lijst is niet exhaustief.

Bewaartermijn

M3 makelaars zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bovenstaande doeleinden. De maximale bewaringstermijn bij M3 makelaars bedraagt 10 jaar.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

M3 makelaars hanteert strikte normen om uw persoonsgegevens te beschermen. Hiertoe nemen we o.m. de volgende maatregelen: encryptie, antivirus, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers.

Uw rechten

U heeft:

 • Het recht op inzage van uw persoonsgegevens bij M3 makelaars. U heeft het recht om aan M3 makelaars een overzicht van uw gegevens en een overzicht van de verwerkers die deze gegevens in hun bezit hebben te vragen.
 • Een recht van rectificatie als u constateert dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn.
 • Een recht op het wissen van uw persoonsgegevens. U kan M3 makelaars vragen om te stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens of de verwijdering van uw gegevens vragen. M3 makelaars kan echter de persoonsgegevens bijhouden die voor bewijsdoeleinden van transacties vereist zijn.
 • Een recht op beperking van gegevens: u mag vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Een recht op overdraagbaarheid van gegevens: u mag vragen om uw persoonsgegevens over te dragen aan een derde partij van uw keuze, voor zover dit technisch mogelijk is voor M3 makelaars.
 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor de bovenstaande doeleinden. M3 makelaars zal in dat geval het verwerken van uw persoonsgegevens stopzetten, tenzij M3 makelaars dwingende of gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

U kunt uw rechten uitoefenen door een geschreven verzoek per mail te versturen met kopie van uw identiteitsbewijs bijgesloten naar info@m3makelaars.be.

Cookies

M3 makelaars gebruikt Facebook cookies bij het bezoek aan de site. Zo kunnen we u ook via Facebook contacteren, indien nodig. Facebook kan deze info ook aan derden doorgeven indien zij hier door de wet toe verplicht wordt of indien deze derde partijen de informatie voor Facebook behandelen.

M3 makelaars maakt gebruik van Google Analytics, welke cookies plaatst op onze website. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze info ook aan derden doorgeven indien zij hier door de wet toe verplicht wordt of indien deze derde partijen de informatie voor Google behandelen.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde persoonsgegevens verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contacteer ons vandaag nog

  Maak gebruik van onze jarenlange expertise en kom te weten hoe je een meerwaarde creëert bij de verkoop van je woning!