Overlijdensverzekering door ongeval

Een compromis is een bindend document. Als je kort nadien overlijdt, dus nog vóór het verlijden van de akte, kunnen je erfgenamen niet zomaar onder de aankoop uit. Maar kunnen ze dit dan nog wel betalen? Hoe bescherm je jouw nabestaanden tegen een financiële kater?

Schuldsaldoverzekering

Een schuldsaldoverzekering sluit je zelf af bij een verzekeringsmaatschappij. Die polis neemt (een deel van) de leninglast over als jij overlijdt en loopt gedurende de volledige duurtijd van je lening. Op die manier vermijd je financiële zorgen voor je nabestaanden. Maar bij een schuldsaldoverzekering horen ook medische formaliteiten, waardoor het best mogelijk is dat de polis nog niet in voege is als je snel na de ondertekening van de compromis zou overlijden.

Verzekerd bij overlijden door een ongeval via M3 Makelaars

Als je de compromis, aan- of verkoopbelofte bij M3 Makelaars ondertekent, dan ben je automatisch beschermd via een overlijdensverzekering. Opgelet, de polis komt enkel tussen bij overlijden door een ongeval, niet door een ziekte bijvoorbeeld. De dekking loopt tot het verlijden van de akte, met een maximum van 123 dagen (vier maanden). De uitkering wordt beperkt tot hoogstens € 500.000. Als het betrokken pand duurder is, zal deze verzekering dus niet volstaan. Er geldt nog één bijkomende voorwaarde: het voorschot dat betaald werd, moet minstens 5% van de verkoopprijs bedragen.

Deze verzekering beschermt niet enkel de koper en zijn nabestaanden, maar ook de verkoper. Een overlijden hoeft immers niet te betekenen dat de verkoop niet kan doorgaan.

Benieuwd wat uw eigendom waard is?