Opbrengsteigendom splitsen in aparte wooneenheden: hoe pak je dat aan?

Je koopt een herenhuis, dat tot nu toe bewoond werd door één gezin. Aangezien het voor jou om een opbrengsteigendom gaat, wil je het pand graag opdelen in meerdere wooneenheden. Waarop moet je letten?

Opbrengsteigendom splitsen: is er een vergunning?

Eerst en vooral moet je controleren of de opgedeelde toestand van het pand wel vergund is. Uiteraard heb je dan twee mogelijkheden: het is vergund of niet.

  • Is er geen correcte vergunning, dan moet je dit eerst regelen. Je dient dit aan te vragen bij de dienst Stedenbouw van de gemeente waar het pand gelegen is. Dit brengt mee dat de geldende normen en regelgeving sterk kunnen verschillen van stad tot stad of van gemeente tot gemeente.
  • Is er wel een vergunning, dan vraag je bij het kadaster een kadastrale opsplitsing aan. Dit zorgt ervoor dat elke wooneenheid een eigen kadastraal nummer en een eigen kadastraal inkomen krijgt.

Sinds 1 mei 2000 is zo’n vergunning verplicht voor het wijzigen van het aantal woongelegenheden. Voordien werd hierover niks bepaald.

Opbrengsteigendom splitsen: uitzondering voor zorgwoningen

Als je een pand wilt verbouwen tot een zorgwoning, zonder uitbreiding en zonder constructieve werken, dan is hiervoor geen vergunning nodig. Zodra je uitbreidt of constructieve werken uitvoert, is een vergunning wel verplicht.

Vragen over opsplitsen in verschillende woongelegenheden?

Bel of mail ons dan gerust. Onze specialisten helpen je graag verder.

Benieuwd wat uw eigendom waard is?