Op welke renovatiepremies heb ik recht?

Interesse in een woning, maar net buiten jouw budget? Misschien is het dan ook eens interessant om te kijken naar een te renoveren woning.
Er bestaan namelijk heel veel premies die kunnen worden verkregen als je wilt gaan renoveren. In dit artikel geven we je een duidelijk overzicht waar je je aan kan verwachten.
Dit zijn de nieuwe tarieven die gelden voor woning aangesloten op het elektriciteitsnetwerk voor 2016.

Dak- of zoldervloerisolatie (€ 4/m2)

 • R-waarde isolatie minstens 4,5 m2K/W
 • Werken uitgevoerd door een aannemer
 • Werken zelf uitgevoerd: € 2/m2

Muurisolatie langs de buitenkant (€ 30/m2)

 • R-waarde isolatie minstens 3,0 m2K/W
 • Werken uitgevoerd door een aannemer

Isolatie van spouwmuren (€ 5/m2)

 • Conform met kwaliteitseisen STS 71-1
 • Werken uitgevoerd door een aannemer

Muurisolatie langs de binnenkant (€ 15/m2)

 • R-waarde isolatie minstens 2,0 m2K/W
 • Werken uitgevoerd door een aannemer
 • Begeleid door architect of de aannemer bezit een certificaat van bekwaamheid

Plaatsen hoogrendements glas (€ 16/m2)

 • R-waarde isolatie minstens 1,0 m2K/W
 • Ug-waarde leesbaar zijn op de afstandshouder van het glas

Vloerisolatie op het gelijkvloers (€ 6m2)

 • R-waarde isolatie minstens 2,0 m2K/W
 • Werken uitgevoerd door een aannemer

Installatie van

– Zonneboilerinstallatie (€ 550/m2)

Maximum van € 2.750 of 40% van het factuurbedrag

– Warmtepompboiler

Enkel mogelijk voor het verkrijgen van deze premie in combinatie met het achteraf plaatsen van een warmtepomp. De premie voor deze plaatsing bedraagt € 300 of 40% van het factuurbedrag.

– Warmtepomp

De warmtepomp moet minstens een A+ label hebben (bij geothermische warmtepomp A++ label). Het gebruik voor actieve koeling wordt echter wel uitgesloten.

 • Lucht-luchtwarmtepomp € 300
 • Hybride lucht-waterwarmtepomp € 800
 • Lucht-waterwarmtepomp € 1.500
 • Geothermische warmtepomp € 4.000

Als er in jouw straat geen aardgasnet ligt of indien de warmtepomp dient als vervanging van een elektrische accumulatieverwarming, worden bovenstaande bedragen verdubbeld. Dit met een maximum van 40% van  het factuurbedrag.

– Zonnepanelen (€ 1.500)*

 • Maximum 10 kVA AC-vermogen
 • Bij nieuwe installatie binnen 3 maanden melden aan Fluvius
 • 15 jaar blijven staan op het dak

Ook hier wordt een maximum van 40% van het factuurbedrag gehanteerd.

*Berekend aan € 300 per kWp van 0 tot 4 kWp en € 150 per kWp van 4 tot 6 kWp.

Burenpremie

Indien meer dan 10 eigenaars van een woning samen energetisch zuinige renovaties ondernemen, kunnen zij gratis worden bijgestaan door een BENOvatiecoach. Deze coach houdt een oogje in het zeil bij het uitvoeren van de renovaties, kan hulp verlenen bij het aanvragen van de premies…

Deze bijstand geldt voor de renovaties inzake isolatie van de buitenmuren, plaatsing van het hoogrendementsglas, isolatie van het dak en of zoldervloer, vloerisolatie op het gelijkvloers en de installatie van vooraf aangehaalde systemen.

Bovenop al deze premies kan je nog een extra premie krijgen. Je kunt je beroepen op de totaalrenovatiebonus of op de EPC-labelpremie. Helaas kunnen deze niet samen worden verkregen en zal je tussen deze twee een keuze moeten maken.

Totaal renovatiebonus

Zodra je binnen de 5 jaar 3 of meer voornoemde werken uitvoert, kan je in aanmerking komen voor de totaalrenovatiebonus. Deze totaalrenovatiebonus wordt door Fluvius automatisch geactiveerd bij aanvraag van 3 of meer premies.

schema totaalrenovatiebonus

EPC-labelpremie

Bovenop de individuele premies kan je een EPC-labelpremie verkrijgen indien je kan aantonen dat je de woning energiezuiniger hebt gemaakt.

tabel epc-labelpremie

Wist je trouwens dat je dan ook aanspraak kunt maken op het renteloos investeringskrediet?

Wil je weten op welke premies je aanspraak maakt? Neem dan eens een kijkje op www.premiezoeker.be!

Bron: mijnbenovatie.be