Meerwaardebelasting bij de verkoop van vastgoed

Je wil je huis verkopen. Of een tweede verblijf. Wordt de meerwaarde die je boekt belast?

Verschillende criteria

Je moet rekening houden met verschillende criteria. Die bepalen immers of je een meerwaardebelasting zal moeten betalen of niet. Het gaat om de volgende parameters.

  • woonde je zelf in het pand of niet?
  • de manier waarop je het betrokken pand verworven hebt (gekocht/gebouwd, geërfd of geschonken)
  • de termijn dat je het pand in bezit had

Gedomicilieerd

De gezinswoning is vrijgesteld van meerwaardebelasting. Verkoop je de woning waarin je zelf woonde, dan betaal je dus geen meerwaardebelasting. Opgelet, je moet gedurende een periode van achttien maanden vóór de verkoop minstens twaalf maanden onafgebroken in het pand gewoond hebben. Is dat niet het geval, dan dreig je toch nog een belasting op de eventuele meerwaarde te moeten ophoesten.

Gebouwd/gekocht

Heb je een pand gebouwd of gekocht en was je er niet gedomicilieerd, dan zal je 16,5% belastingen betalen op de meerwaarde die je realiseert als je het binnen een periode van vijf jaar opnieuw verkoopt. Opgelet, de termijn vangt aan

  • bij de ingebruikname als het gaat over een gebouwd pand
  • op de notariële aktedatum als het gaat over een gekocht pand

Geschonken

Je betaalt ook een belasting op de meerwaarde als je een geschonken pand binnen een termijn van drie jaar (na de schenkingsakte) weer verkoopt.

Geërfd

Je betaalt geen meerwaardebelasting bij verkoop.

Wat met een bouwgrond?

Verkoop je een bouwgrond binnen acht jaar na de aankoop, dan betaal je 16,5% meerwaardebelasting. Verkoop je de grond echter al binnen vijf jaar, dan bedraagt het tarief van de meerwaardebelasting maar liefst 33%.

Als je een huis bouwt op een grond die je al meer dan vijf jaar in eigendom hebt, dan kan je die woning binnen vijf jaar verkopen zonder dat je een meerwaardebelasting moet betalen.

Benieuwd wat uw eigendom waard is?