Je huis verkopen na een erfenis

Je erft een woning. Wat nu? Mag je het huis meteen verkopen? Wat met de belastingen die je moet betalen? En wat als er meerdere erfgenamen zijn? In dit artikel leggen we je klaar en duidelijk uit wat je opties zijn.

De erfgenamen beslissen samen

Wat je met het huis mag doen, hangt grotendeels af van wat de andere erfgenamen willen. Er zijn drie opties:

  • Jij bent de enige erfgename. Dan heb jij het volledig voor het zeggen. Jij beslist of je verkoopt, verhuurt of er zelf blijft wonen.
  • Er zijn meerdere erfgenamen. Dan zullen jullie samen overeen moeten komen wat er met het huis gebeurt. Ook over de verkoopprijs zullen jullie een consensus moeten bereiken.
  • Jij erft de woning, maar iemand (vaak de langstlevende partner) heeft het vruchtgebruik gekregen. Met andere woorden, jij hebt vandaag enkel de naakte eigendom. Die persoon mag dan in het huis blijven wonen of het verhuren. Je kan de woning niet verkopen zonder de instemming van de betrokkene.

Aangifte van nalatenschap

Na het overlijden krijg je vier maanden de tijd om aangifte van nalatenschap te doen bij de Vlaamse Belastingdienst. Alle eigendommen van de overledene moeten vermeld worden. Op alles wat je erft, dien je erfbelastingen (de voormalige successierechten) te betalen. En dat is wel wat in België. De tarieven hangen af van de omvang van de nalatenschap en de verwantschap met de overledene. De precieze tarieven vind je hier terug.

Om de erfbelasting te berekenen, wordt de nalatenschap opgesplitst in roerende en onroerende goederen. Dat is positief, want dat maakt de totale erfbelasting al iets voordeliger.

Erfbelasting op de geërfde woning

De erfbelasting op het onroerend goed wordt berekend op basis van de geschatte waarde van de woning. Die schatting is erg belangrijk. Ligt ze te hoog? Dan zal je meer belastingen moeten betalen. Is er te laag geschat en wordt de woning aan een veel hogere prijs verkocht? Dan moet je achteraf extra belastingen betalen en loop je zelfs kans op een boete. Wil je dat vermijden? Dan neem je best een makelaar onder de arm. Die kent de lokale vastgoedmarkt door en door en is de geschikte persoon om de correcte waarde van je woning te bepalen.

Meteen verkopen of wachten?

De fiscus kan tot twee jaar na de aangifte extra belastingen innen. Wil je dus je woning aan een aanzienlijk hogere prijs dan de geschatte waarde verkopen, zonder daar extra kosten voor te betalen, dan zal je twee jaar moeten wachten om te verkopen. Bekijk dus zeker of die twee jaar het wachten waard zijn. Heb je het geld van de verkoop nodig om de erfbelasting te betalen? Dan speelt een snelle verkoop natuurlijk in je voordeel.

Vlabel-erkende schatting

Wil je geen twee jaar wachten en toch zekerheid hebben dat de fiscus je niet extra belast, dan kun je kiezen voor een door de Vlabel-erkende schatting van de woning. Deze schatting is bindend voor de fiscus op voorwaarde dat de schatting voldoet aan de vormvereisten en het schattingsverslag is toegevoegd aan de aangifte van het nalatenschap.

Neem bij verkoop van je erfwoning zeker contact met ons op, wij kunnen als erkende schatters zowel helpen bij de Vlabel-erkende schatting of als makelaars bij de verkoop!

Benieuwd wat uw eigendom waard is?