Ik heb een huis gekocht en nu blijkt dat de bodem verontreinigd is. Wat kan ik doen?

Als je een huis gekocht hebt en er daarna achter komt dat de bodem verontreinigd is, kun je niet veel meer doen dan zelf een sanering te laten uitvoeren. Daarom is het belangrijk om vóór je aankoop zo veel mogelijk informatie in te winnen. Het bodemattest helpt je op weg.

Bodemattest

Vóór je een compromis tekent, moet de verkoper van het pand of de grond een bodemattest opvragen en je meedelen wat erin staat. Zo’n bodemattest informeert je over de bodemkwaliteit. Als je geen bodemattest gekregen zou hebben, kun je later de nietigheid van je aankoop vorderen wanneer blijkt dat de bodem verontreinigd is.

Blanco bodemattest

Als er geen gegevens beschikbaar zijn over de bodemkwaliteit van de grond, dan krijg je een zogenoemd blanco bodemattest. Je weet daarmee niet of je grond vervuild is of niet. Pols eventueel bij de gemeente of buren waarvoor de grond vroeger gebruikt werd. Je makelaar zal ook nagaan of het al dan niet om een risicogrond gaat.

Risicogrond

Risicogronden zijn gronden waar bijvoorbeeld een fabriek, garagewerkplaats, droogkuis of opslagplaats gestaan heeft. De gemeentes inventariseren deze gronden en geven de lijst door aan OVAM, die er rekening mee houdt bij het uitreiken van bodemattesten.

Een risicogrond kan niet met een blanco bodemattest verkocht worden. De verkoper moet eerst een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren. Als daaruit blijkt dat de bodem vervuild is, dan moet er een beschrijvend bodemonderzoek gebeuren. Kan de verkoper aantonen dat hij daarvan vrijgesteld is, dan kun je de grond kopen.

Blijkt de verkoper wel saneringsplichtig, dan duurt het een hele tijd voor je de grond uiteindelijk kunt aankopen. Er moet een beschrijvend bodemonderzoek gebeuren en er dient een bodemsaneringstraject te worden goedgekeurd. Wil je de grond toch kost wat kost kopen, dan moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden wie de sanering zal laten uitvoeren en er moet een financiële waarborg gesteld worden.

Houd er rekening mee dat, wanneer je een vervuilde grond koopt aan een goedkope prijs, de sanering veel tijd in beslag neemt. Je betaalt ook sowieso registratierechten op de normale verkoopwaarde van de grond, en niet op de lage prijs die je betaalde.

Meer weten? Wij zoeken het verder voor je uit.

Benieuwd wat uw eigendom waard is?