Hoe kan ik mijn groepsverzekering gebruiken om vastgoed te kopen?

Heb je een groepsverzekering en wil je vastgoed kopen, bouwen of verbouwen? Dan kan je die groepsverzekering daarvoor gebruiken. Wij leggen je uit hoe.

Voorschot

Als je via je werkgever een groepsverzekering hebt, dan kan je een voorschot opvragen van je reserve voor de bouw, aankoop of verbouwing van vastgoed binnen de Europese Economische Ruimte (dit is de Europese Unie + Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland). Het kan dus zowel om je eigen woning in België gaan als over een vakantiehuis in het buitenland of een appartement dat je wil verhuren.

Een belangrijk voordeel hiervan is dat je op die manier een gedeelte van het kapitaal van je groepsverzekering veel vroeger kunt benutten dan voorzien (op je wettelijke pensioendatum). Bovendien hoef je geen dossierkosten op te hoesten. Wel zal je, afhankelijk van de voorwaarden van je groepsverzekering, een kleine interest moeten betalen.

Inpandgave

Je kan je groepsverzekering ook in pand geven. Dit betekent dat je bijvoorbeeld een huis aankoopt en daarvoor een lening afsluit. Met de bank spreek je af dat het kapitaal integraal zal terugbetaald worden op het moment dat het kapitaal van je groepsverzekering uitgekeerd wordt. In tussentijd betaal je wel intresten. Dit is vooral interessant als de eindvervaldag van je groepsverzekering niet te ver in de toekomst ligt.

Ook voor zelfstandigen

Naar analogie hiermee kunnen ook zelfstandigen voorschotten opvragen van hun individuele pensioentoezegging (IPT) of Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ).

Voor meer info, kun je terecht bij onze partner ABR.

Benieuwd wat uw eigendom waard is?