Heb ik een conformiteitsattest nodig als ik een woning wil verhuren?

Heb ik een conformiteitsattest nodig als ik een woning wil verhuren?

Een conformiteitsattest is in de meeste gemeenten niet verplicht. Maar het boezemt de huurder wel vertrouwen in.

Woningen in Vlaanderen moeten aan bepaalde normen voldoen qua veiligheid, gezondheid en kwaliteit. Als je een huis, kamer of studentenkamer verhuurt, kan het interessant zijn om zwart-op-wit aan te tonen dat ze aan de woningnormen beantwoordt. Zeker als je een onbewoonbaar verklaarde woning helemaal hebt opgeknapt, betekent een conformiteitsattest voor je huurder een hele geruststelling. In sommige gemeenten is het conformiteitsattest wel verplicht.

Wat moet je weten over het conformiteitsattest?

Een conformiteitsattest moet je opvragen bij de gemeente. Het mag maximaal 62,50 euro kosten voor een zelfstandige woning en 62,50 euro voor een kamerwoning, verhoogd met 12,50 euro per kamer, met een maximum van 1.250 euro per gebouw.

Je krijgt binnen de 60 dagen uitsluitsel of het attest al dan niet wordt toegekend. Die beslissing gebeurt op basis van een verslag van een gemeentelijke woningcontroleur, die bijvoorbeeld de staat van het dak checkt, de technische installaties, de verluchting, enzovoort.

Krijg je binnen de 60 dagen geen antwoord of wordt het attest geweigerd, dan kun je binnen 30 dagen een nieuwe aanvraag doen bij de afdeling Woningkwaliteit van Wonen-Vlaanderen.

Op het attest staat vermeld hoeveel bewoners maximaal zijn toegelaten. Het blijft in principe 10 jaar geldig, maar als je bijvoorbeeld ingrijpende renovatiewerken uitvoert, kan het zijn dat je een nieuw conformiteitsattest nodig hebt.

Wil je weten of een conformiteitsattest voor jouw woning een meerwaarde is? Wij bekijken het voor jou.

Gerelateerde Berichten