De gratis verzekering Gewaarborgd Wonen: ook voor mij?

Als je overlijdt, rekent je partner op de schuldsaldoverzekering om jullie hypotheeklening verder af te betalen. Maar hoe zit dat als je ziek wordt of je job verliest? Dan is er de gratis verzekering Gewaarborgd Wonen. Lees er hier meer over.

 

Gratis bescherming

Als een partner sterft, krijgt de andere het moeilijk om de lening af te betalen. De meeste mensen beschermen zich daartegen door een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Maar ook als je ziek of werkloos wordt, loopt de aflossing van je lening gewoon door en kun je het financieel heel moeilijk krijgen. In dat geval helpt de gratis verzekering Gewaarborgd Wonen je om je lening af te lossen. Concreet past de verzekering hoogstens 600 euro per maand bij, gedurende maximaal 1,5 jaar (bij werkloosheid) of 3 jaar (bij arbeidsongeschiktheid) aan een stuk. De verzekering loopt 10 jaar.

 

Voorwaarden

Om gratis verzekerd te zijn, moeten er een aantal voorwaarden vervuld zijn.

Jij moet:

  • minstens 50.000 euro lenen om een woning te bouwen of te kopen, of 25.000 euro voor alleen renovatiewerken.
  • de verzekering aanvragen ten laatste 1 jaar na de eerste kapitaalsopname van je lening.
  • bij de aanvraag volledig arbeidsongeschikt zijn en een beroep uitoefenen. Opgelet: je mag niet aan het werk zijn met toestemming van de medisch adviseur van het ziekenfonds.
  • 12 maanden voor je aanvraag ononderbroken gewerkt hebben. Ziekteverlof van beperkte duur en wettelijk zwangerschapsverlof tellen niet mee.

 

Je huis moet in het Vlaams gewest liggen en je enige woning zijn. De bank mag de waarde van je huis niet hoger geschat hebben dan 320.000 euro. In de gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde en in enkele gemeenten van het arrondissement Leuven bedraagt dit maximumbedrag 368.000 euro. Je mag voor het huis ten slotte nog niet eerder een verzekering Gewaarborgd Wonen gehad hebben.

 

Meer uitgebreide informatie vind je op wonenvlaanderen.be .

Benieuwd wat uw eigendom waard is?