EPC staat voor energieprestatiecertificaat. Dit document geeft het geschatte energieverbruik van een huis of appartement weer. Op die manier kan de potentiële huurder of koper het energieverbruik meenemen in zijn beslissing. Het EPC is een verplicht document in het kader van de verhuur of verkoop...

Een bodemattest bevat concrete informatie over de kwaliteit van de ondergrond van een specifiek perceel. Het wordt uitgereikt door OVAM. Die Vlaamse overheidsdienst controleert of het betrokken perceel vermeld staat in zijn databank met verontreinigde gronden. Bodemattest = verplicht! Een bodemattest is een verplicht document in het...