1% registratiebelasting bij een ingrijpende energetische renovatie

Sinds 1 januari 2022 werden in Vlaanderen de tarieven van de registratiebelasting verhoogd naar 12% en werd het verlaagde tarief voor de enige eigen woning verlaagd van 6 naar 3%. Daarbij werd ook het aanvullend verlaagd tarief met een verbintenis tot ingrijpende energetische renovatie (IER) verlaagd naar 1% (voorheen was dit 5%). We leggen je hier graag uit hoe je hiervan kan genieten.

Om te kunnen voldoen aan het tarief van 1% zal je ook aan de voorwaarden moeten voldoen van de 3%.

Voorwaarden voor 3%

 • Je koopt aan als een natuurlijke persoon.
 • Het gaat om een zuivere aankoop (in geld). Schenking, ruil,… komen niet in aanmerking.
 • Je koopt de gehele volle eigendom aan.
 • Het is je eigen en ook enige woning.
  • Je mag wel andere onroerende goederen bezitten, andere dan voor bewoning of in niet-volle eigendom.
 • Je moet je inschrijven op het adres van de eigendom binnen een aantal jaar. Voor de 3% regel is dit 3 jaar na het verlijden van de notariële akte. Voor de 1% is dit binnen de 6 jaar.

Voorwaarden voor 1%

Als je aan alle voorwaarden van hierboven voldoet, kan je in aanmerking komen voor het tarief van 1%. Je zal hiervoor nog ingrijpende energetische renovatiewerken moeten uitvoeren.

 • Minstens 75 % van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies van het beschermd volume moeten worden geïsoleerd.
 • Minstens de opwekkers vervangen om het specifieke binnenklimaat te realiseren (installaties voor verwarming en of koeling, warm water, …).
 • De medewerking van een architect is noodzakelijk.
 • Er wordt gewerkt met een bouwaanvraag of stedenbouwkundige melding.
 • Voldoen aan de EPB eisen. Hiervoor verwijzen we je naar een architect of EPB deskundige aangezien ze afhankelijk zijn van de datum van de bouwaanvraag en bestemming van het gebouw.
 • Uiterlijk binnen 6 jaar na het verlijden van de authentieke akte wordt een EPB-aangifte ingediend die de werken staven.
 • Uiterlijk binnen 6 jaar na het verlijden van de authentieke akte moet je je inschrijven op het adres in het bevolkingsregister.

Extra besparingen

 • Door ingrijpend energetisch te renoveren kan je de registratierechten fors doen verlagen van 12% naar 1%. Hierdoor kan je tot 11% van de aankoopprijs uitsparen.
 • Daarnaast kan je ook een vermindering krijgen van de onroerende voorheffing gedurende de eerste 5 jaar. Voor een IER moet je een E-peil van E60 of lager halen. Hierdoor zal je de eerste 5 jaar geen onroerende voorheffing moeten betalen.
 • De overheid voorziet ook tal van premies waarvan je kan genieten bij energetische renovatiewerken.
 • Je kan genieten van een renteloze verbouwleningen tot 60 000 € als je een woning aankoopt met renovatieverplichting.

Ik heb al een woning

De voorwaarde “enige eigen woning” wordt vaak verward met een oude term “eerste eigen woning”.

Wanneer je je huidige woning verkoopt binnen 1 jaar na het verlijden van de aankoopakte van de nieuwe woning, kan je mogelijks wel genieten van de voordeeltarieven.  De notaris neemt dan een clausule op in je aankoopakte waarin je belooft tijdig te zullen verkopen.  Zo hoef je de registratiebelasting niet eerst voor te schieten om ze later terug te vorderen.

Ik heb meerdere eigendommen

Ben je van plan een woning aan te kopen en daarna te renoveren, kan het wel eens interessant zijn je hele vastgoedportefeuille tegen het licht te houden.

Het loont misschien de moeite om niet rendabele eigendommen te verkopen of onder te brengen in een vennootschap zodat je later toch van verlaagde tarieven kan genieten.

Heb je vragen over deze maatregelen of wil je je huidige patrimonium eens laten doorlichten?  Neem dan zeker contact met onze vastgoedmakelaars.

Benieuwd wat uw eigendom waard is?